Sau khi TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc ký quyết định phê duyệt việc trả lương tháng 13, các công ty thành viên đã lên phương án chi trả. Theo đó, đa số đơn vị lựa chọn chi trả đợt 1 tháng lương 13 giống với tập đoàn.

Cụ thể FPT HCM , FPT HO, Khối Giáo dục FPT (FE), FPT Sendo là những đơn vị trả theo tỷ lệ 2/3. Các công ty còn lại, gồm: FPT Online, FPT IS,  FPT Software trả theo tỷ lệ 1/2.

Về thời gian chi trả, FPT IS, FPT HO dự kiến sẽ chuyển tiền vào ngày 9/9. FPT Telecom thực hiện trả trước ngày 11/9. FPT Software, FPT Online và FPT Sendo sẽ trả đúng vào ngày sinh nhật tập đoàn 13/9. Bạn có thêm theo dõi thêm tin tức tại trang

Nhiều CBNV sẽ nhận được tiền vào đúng ngày sinh nhật công ty. Ảnh: C.T.

Riêng FPT Telecom đã có công thức thưởng hằng tháng và thưởng quý theo KPI và năng suất lao động. Do đó, Ban lãnh đạo đơn vị quyết định lương tháng 13 sẽ chi một lần vào cuối năm. FPT HCM hiện vẫn chưa ban hành quyết định này. Theo dõi tiền thưởng được cập nhật tại https://twitter.com/hcmfpt

Lương tháng 13 được trả làm hai đợt vào dịp sinh nhật FPT (tháng 9) và Tết Dương lịch. Tất cả CBNV ký hợp đồng lao động chính thức với FPT đều được hưởng chế độ này. Các đơn vị thành viên theo đặc thù kinh doanh có thể thay đổi cách tính trả lương tháng 13 nhưng vẫn đảm bảo trả đúng và đủ theo quy định chung.

Các trường hợp đặc biệt như thuyên chuyển công tác trong nội bộ sẽ được đơn vị CBNV chuyển đi và đơn vị tiếp nhận thống nhất phương án thanh toán. Thời gian làm việc được tính cộng dồn số tháng làm việc với đơn vị trước đó. Những CBNV nghỉ ốm dài hạn và nghỉ không hưởng lương được tính thời gian hưởng lương tháng 13 dựa trên thời gian thực tế làm việc.

Ngoài ra, với những đối tượng đặc thù khác không nằm trong quy định này, các đơn vị cũng có thể dựa trên kết quả kinh doanh thực tế và quỹ lương để xem xét và quyết định.

Xem các clip hay giới thiệu về truyền hình Fpt tại đây https://www.youtube.com/watch?v=99YYky43cTk